1 marca w Szydłowcu odbyły się uroczystości patiotyczne z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchody rozpoczeły się w Parku Niepodległości, gdzie zebrały się poczty sztandarowe, kombatanci, młodzież szkolna, samorządowcy i mieszkańcy Szydłowca.
Modlitwę w intencji żołnierzy, którzy oddali życie w niezłomnej walce o prawdziwą wolność Ojczyzny, odmówił ks. Michał Faryna.

Więcej...

Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy 6 mln zł na prace przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. O dotację może wystąpić każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku. Nabór wniosków potrwa do 14 marca br.

Więcej...

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Iwony Czarnoty i Wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski podpisali umowę na dofinansowanie z funduszy UE projektu "Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem w Szydłowcu, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina "Górnik".

Więcej...

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew i Dyrektor PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego Danuta Gnat zapraszają na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości patriotyczne odbędą się w piątek, 1 marca.

Więcej...

Burmistrz Szydłowca oraz Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek serdecznie zapraszają na uroczysty koncert benefisowy Henryka Kapturskiego pt. „DZIĘKUJEMY PANIE KAPELMISTRZU”, w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Tomasza Gila. Koncert odbędzie się 23 lutego br. w auli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu.

Więcej...