Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019. Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca 2020r. Do 8 kwietnia Agencja zarejestrowała 103,5 tys. prawidłowo złożonych oświadczeń.

Więcej...

W tym roku przypada 80. rocznica Zbrodni Katyńskiej – straszliwego sowieckiego mordu oraz 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Jednak 10 kwietnia tego roku to dzień inny niż zwykle – bez uroczystości, przemówień, szkolnych akademii… Czas zupełnie nowy i niełatwy dla każdego z nas. Pamiętając o ofiarach tragicznych wydarzeń, Burmistrz Szydłowca Artur Ludew wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Arturem Koniarczykiem złożyli kwiaty przy pomniku upamiętniającym Zbrodnię Katyńską.

Więcej...

Szydłowieckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Najuboższym we współpracy z Burmistrzem Szydłowca, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowcu oraz Wojskami Obrony Terytorialnej rozpoczęło w dniu 9 kwietnia br. dystrybucję żywności na podstawie umowy ze Związkiem Stowarzyszeń Radomskim Bankiem Żywności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019.

Więcej...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu informuje, że od 8 kwietnia 2020 roku wypłaca wszystkie rodzaje świadczeń pieniężnych, tj.:
• ZASIŁEK STAŁY,
• ŚWIADCZENIA RODZINNE,
• ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE,
• ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500 +
• FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu – w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego – działa i pracuje zgodnie z ustalonym czasem pracy, realizując wszystkie zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.

Więcej...

 zasady w walce z koronawirusem

Rozwój epidemii w Polsce powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi zasadami, jakie należy stosować w walce z koronawirusem. Poniżej  przypominamy jak uchronić przed zarażeniem, jak zachowywać się poza domem, jak wspierać seniorów.

Więcej...