Drukuj

Dyrektor mgr Krzysztof Ubysz

Wicedyrektorzy: mgr Marianna Łaska, mgr Łucja Ceglińska

Adres: 26-500 Szydłowiec, ul. Wschodnia 57
Tel.: 48 617-60-60 lub 48 617-60-70

e-mail: psp2@szydlowiec.pl, strona internetowa: www.zsszydlowiec.pl

 

 W skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu wchodzą:

Ilość uczniów: 751 w tym: 519 (PSP nr 2) w tym 38 (Filia Zdziechów); 232 (PG nr 1)

Ilość oddziałów: 33 oddziały, w tym: 18 oddziałów szkoły podstawowej + 2 oddziały przedszkolne; 3 oddziały szkoły podstawowej w filii + 1 przedszkolny; 9 oddziałów gimnazjalnych.
W Zespole Szkół funkcjonują klasy sportowe oraz klasy z innowacjami edukacyjnymi –z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego w PSP2 oraz języków angielskiego i niemieckiego w PG1.

Kadra pedagogiczna i specjaliści:
W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu zatrudnionych jest 64 nauczycieli: w tym 1 stażysta, 4 nauczycieli kontraktowych, 14 nauczycieli mianowanych, 45 nauczycieli dyplomowanych. Wszyscy nauczyciele mają ukończone studia wyższe i są specjalistami w swoich dziedzinach. W placówce pracują także: logopeda, pedagog, psycholog, trenerzy II klasy piłki siatkowej i nożnej.

Pracownicy obsługi:
25 + 1 w filii Zdziechów + 1 sezonowy w filii Zdziechów.

Języki obce:
język angielski, język niemiecki

Koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, kluby sportowe itp.:
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu proponuje swoim uczniom różne formy zajęć pozalekcyjnych. Są to zajęcia poszerzające wiedzę w postaci kół zainteresowań: matematyczne, polonistyczne, ortograficzne, informatyczne, biologiczne, geograficzne, języka angielskiego, historyczne, przyrodnicze. Swoją wiedzę mogą również uczniowie uzupełnić na zajęciach zespołów wyrównawczych w zakresie: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, niemieckiego, geografii, chemii, historii, przyrody. Zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi objęci są też uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. W Zespole Szkół im. Jana Pawła II funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy "Spartakus" proponujący zajęcia w różnych dyscyplinach sportowych.

Baza edukacyjna
Budynek szkolny Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu został oddany do użytku we wrześniu 2000 roku. Powierzchnia użytkowa szkoły wynosi ponad 7500m2 i składaja się z 4 segmentów: segmentu dla dzieci młodszych, segmentu dla młodzieży, segmentu administracyjno-socjalnego, segmentu sportowego i auli szkolnej z 300 miejscami siedzącymi, zapleczem i przeszklonym foyer. W szkole znajdują się 2 sale komputerowe, 3 pracownie wyposażone w tablice interaktywne, kilka sal z rzutnikami multimedialnymi, biblioteka szkolna z czytelnią (6052 woluminów), Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, sala zabaw „Radosna szkoła”, gabinety: lekarski, pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy, świetlica. W piwnicach zlokalizowana jest Izba Regionalna i Ekspozycja Muzealna. Obiekt monitorowany jest za pomocą 17 kamer.
W szkole funkcjonuje kuchnia z zapleczem i stołówką o powierzchni 1632 m2.
Uczniowie objęci są też opieką pielęgniarską.

Baza sportowa
Szkoła posiada bogatą bazę sportową, która pozwala na wszechstronny rozwój fizyczny uczniów Naszej szkoły. Potrafimy tą bazę dobrze wykorzystać, ponieważ w ofercie dla naszych uczniów mamy kilkanaście dyscyplin sportowych, które mogą uprawiać w szkole pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego.
Hala sportowa z zapleczem o powierzchni całkowitej ok. 1800 m2, trybunami dla widzów na ok. 200 miejsc i galerią dla publiczności. Parkiet hali o wymiarach 42x24 m ma powierzchnię ponad 1000 m2. Siłownia, sale gimnastyki korekcyjnej, szatnie z natryskami, magazyny sportowe i gabinety. Oprócz hali sportowej szkoła dysponuje nowoczesnym kompleksem boisk „Orlik”, a także profesjonalnym, monitorowanym plac zabaw dla najmłodszych wybudowanym w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła".

Stałe uroczystości szkolne:
uroczystości związane z obchodem rocznic patriotycznych
Dni Papieskie
Andrzejki, Mikołajki, Jasełka
Wigilie klasowe
Święto Szkoły
Pasowanie na Ucznia – PSP
Pasowanie na Żaka – PG1
Dzień Talentów – PG1

Historia szkoły:
W roku 1995 Rada Miejska w Szydłowcu podjęła uchwałę o wybudowaniu w mieście trzeciej, nowoczesnej szkoły podstawowej. Budowa szkoły ruszyła w październiku 1997 r., całość obiektu oddano do użytku 28 sierpnia 2000 r.
Od 1 września 2000 roku w nowym obiekcie szkolnym funkcjonują dwie placówki oświatowe – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Publiczne Gimnazjum nr 1. Kadrę kierowniczą obu placówek tworzyli: w PSP2 dyrektor szkoły mgr Ew Świercz i wicedyrektor mgr Joanna Miernik; w PG1 dyrektor szkoły mgr inż. Henryk Baniak i wicedyrektor mgr Grażyna Król.
Z dniem 1 września 2003 roku obie szkoły zaczynają funkcjonować jako zespół szkół. Dyrektorem zespołu zostaje mgr Ewa Świercz, wicedyrektorami - mgr Joanna Miernik oraz mgr Grażyna Król.
14 września 2005 roku społeczność szkolna wraz z Burmistrzem Szydłowca Andrzejem Jarzyńskim występuje do Rady Miejskiej w Szydłowcu z wnioskiem o nadanie szkole imienia Jana Pawła II.
16 października uroczystość nadania imienia rozpoczyna msza święta celebrowana przez księdza biskupa Stefana Siczka, a uroczysty akt nadania Zespołowi Szkół imienia Jana Pawła II odczytuje wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk.
10 października 2007 roku, podczas uroczystej mszy świętej w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Szydłówku odbywa się ceremonia poświęcenia i wręczenia szkole sztandaru, ufundowanego przez społeczność szkolną, samorząd, a także lokalnych przedsiębiorców i sponsorów.

Dyrektorzy szkoły od 2000 roku:
1. Henryk Baniak (2000 – 2003) – Publiczne Gimnazjum nr 1
2. Ewa Świercz (2000 – 2003) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
3. Ewa Świercz ( od 2003 ) - Zespół Szkół im. Jana Pawła II

Osiągnięcia, wyróżnienia:
Szkoła jest organizatorem konkursów:
Regionalny Konkurs Recytatorski „W hołdzie Janowi Pawłowi II”
Regionalny Konkurs Poetycko-Literacki „Moja mała ojczyzna”
Regionalny Konkurs Krasomówczy „Moja mała ojczyzna”
Od 2002 roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II posiada tytuł „Szkoła z Klasą”.
W 2013 roku Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II otrzymało tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”. Tytuł ten stanowi wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień młodzieży.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu w roku szkolnym 2013/2014 otrzymała certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki za udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjno-społecznym „Gwiazdka dla Afryki” od Dyrektora Generalnego UNICEF Polska.
W kwietniu 2015 roku Zespół Szkół otrzymał certyfikat „Bezpieczna Szkoła” w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.
Uczniowie naszej szkoły godnie reprezentują naszą placówkę w licznych konkursach i zawodach sportowych. Wśród nich mamy laureatów i finalistów oraz zwycięzców rożnych konkursów, w tym konkursów przedmiotowych. Sportowcy bardzo często docierają do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w różnych dyscyplinach sportu. Dwóch naszych uczniów kontynuuje naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Warszawie.
Nasz były uczeń, Dominik Furman – jest obecnie polskim piłkarzem, czołową postacią klubu Legia Warszawa.

Filia w Zdziechowie

Baza edukacyjna:
Budynek szkolny oddany do użytku w 1974 roku. 4 sale lekcyjne, w tym pracownia komputerowa z 10 stanowiskami, biblioteka (ponad 4 500 woluminów).

Baza sportowa:
W szkole znajduje się sala gier i zabaw sportowych, na zewnątrz wielofunkcyjne boisko przyszkolne do gier zespołowych o nowoczesnej nawierzchni, oddane do użytku w 2010 r.

Historia szkoły:
Szkoła powstała z inicjatywy Marii Kaczakowej, nauczycielki szkoły w Jankowicach, do której chodziły dzieci z okolicznych wsi – Zdziechowa, Metkowa, Chustek i Lesicy. Przekonała ona mieszkańców do budowy w Zdziechowie dwuizbowego budynku szkolnego, który ich staraniem został oddany do użytku 1 września 1932 roku. Decyzja władz oświatowych z 1934 roku nadaje Szkole Powszechnej w Zdziechowie pełną odrębność i samodzielność. W czasie II wojny światowej szkoła pracuje legalnie i bez przeszkód ze strony okupanta.
W 1956 roku powstaje społeczny komitet budowy nowego budynku szkolnego, jednak decyzję o jego budowie władze podejmują dopiero po dziesięciu latach, a budowa rusza w roku 1973. W październiku 1974 roku nowy murowany budynek szkolny zostaje oddany społeczności Zdziechowa z przeznaczeniem na szkołę.
W 2012 roku Rada Miejska w Szydłowcu podjęła uchwałę o likwidacji i przekształceniu szkoły w Zdziechowie w Filię Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu (klasy I-III z oddziałem przedszkolnym).

Dyrektorzy szkoły od 1932 roku:
1. Maria Kaczakowa (1932 - 1936),
2. Józef Piętka (1936 - 1949),
3. Lucjan Stanisławek (1949 - 1950),
4. Natalia Zarembowicz (1950 - 1956),
5. Zygmunt Janików (1966 - 1970),
6. Józef Rejczak (1970 - 1978),
7. Mariusz Turek (1988 - 1993),
8. Irena Bialik (1993 - 2003),
9. Mirosław Turek (2003 - 2012).

www.zsszydlowiec.pl

FaLang translation system by Faboba