20 sierpnia br. w sali kominkowej szydłowieckiego zamku odbył się VIII Wojewódzki Konkurs Kronik OSP woj. Mazowieckiego „Z dziejów OSP” w ramach XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i XXIII Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje „Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych”.


W tym roku jednostce OSP Szydłowiec przypadł podwójny zaszczyt; pełnić rolę gospodarza tegorocznego konkursu i reprezentować wraz z kronikami z OSP Jastrząb, Wola Korzeniowa, Chlewiska i Sadek nasz powiat w VIII Konkursie Wojewódzkim Kronik OSP.

Na finał przybyli licznie zaproszeni Kronikarze Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zaproszeni goście: Zbigniew Gołąbek –Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Mazowieckiego, Stefan Todorski –Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Mazowieckiego, Redaktor Naczelny Strażaka Mazowieckiego, Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki, Anita Gołosz –Przewodnicząca Rady Powiatu w Szydłowcu, Artur Ludew – Burmistrz Szydłowca, Marek Artur Koniarczyk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowu, bryg. Krzysztof Banaszek – Komendant Powiatowy PSP w Szydłowcu, kpt. Radosław Kozicki –z-ca naczelnika Wydz. Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, Dariusz Wojnowski –Dyrektor Biura Zarządu Oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie, Andrzej Szczych - Prezes ZOP ZOSP RP w Radomiu, Aleksy Sasin - Prezes ZOP ZOSP RP w Szydłowcu.

Przybyłych kronikarzy, autorów opracowań i gości powitała Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu druhna Anna Tomczyk.
Słowa uznania i podziękowania za pracę wykonywaną na rzecz środowiska strażackiego i lokalnego przekazał wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie druh Zbigniew Gołąbek, który oficjalnie otworzył VIII Wojewódzki Konkurs Kronik OSP woj. mazowieckiego „Z dziejów OSP”.

Od naszych gości usłyszeliśmy wiele słów uznania w odniesieniu do pisania kronik i zaangażowania kronikarzy w spisywanie na kartach kronik dziejów swoich jednostek.

Po oficjalnych przemówieniach powiat szydłowiecki w pigułce zaprezentowała Irena Przybyłowska Hanusz –prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca, która w prezentacji podkreśliła bogactwo obiektów historycznych zlokalizowanych na terenie miasta Szydłowiec i powiatu szydłowieckiego.
Po tym jakże ciekawym rysie historycznym Szydłowca przyszedł czas na prezentację wyników, której dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego druh Zbigniew Gołąbek, który jednocześnie był członkiem Jury Konkursu.

Zanim to jednak się odbyło, prowadząca druhna Anna Tomczyk przedstawiła Jury VIII Wojewódzkiego Konkursu Kronik OSP woj. mazowieckiego, powołane przez Prezesa ZOW ZOSP RP Antoniego Jana Tarczyńskiego, w składzie którego zasiadali:
-dr Rafał Dmowski z z IHiSM Uniwersytetu-Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach i zarazem Sekretarz Komisji Historycznej Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie
-dh Zbigniew Gołąbek Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego
-Pan Marek Sokołowski Redaktor Naczelny "Dom na Skale".
Jury dokonało oceny kronik zgłoszonych na konkurs, kierując się następującymi kryteriami:
- koncepcja zakres prowadzenia kroniki
- stopień powiązania działalności OSP z problematyką funkcjonowania lokalnych środowisk;
- poziom merytoryczny zapisów dokumentacyjnych;
- autentyczność, obiektywizm zapisów;
- poziom, forma zapisów i zakres ilustracji tekstów;
- poziom techniczny i estetyczny materiału ilustracyjnego.
należało również zaznaczyć na podstawie regulaminu, że tytuł Kronikarza Roku nie może otrzymać kronikarz, który zdobył tytuł w poprzedniej edycji.

Na tegoroczny Finał zgłoszono 1 publikację, która nie podlegała ocenie i 16 kronik z 7 powiatów: (pruszkowski(1 szt.), wyszkowski (1 szt. ), płocki(3 szt.), miński (3 szt. ), grodzki (1 szt. ), radomski (2 szt. 1 publikacja), szydłowiecki (5 szt. ), w sumie wystawiono do oceny 29 tomów kronik.
Na finał krajowy, który w tym roku odbędzie się w Supraślu w dniach 23-25.09.2013 zakwalifikowano 6 kronik i poza oceną opracowanie z OSP Cerekiew:
1. OSP Długosiodło, pow. wyszkowski, kronikarz: Stanisław Kacpura,
2. OSP Szydłowiec, pow. szydłowiecki, (kronikarz: Anna Tomczyk)
3. OSP Jastrząb, pow. szydłowiecki, (kronikarz: Paweł Kosno)
4. OSP Siennica, pow. miński, (kronikarz: Leszek Dąbrowski, Anna Podrucka)
5. OSP Wola Korzeniowa, pow. szydłowiecki (kronikarz: Barbara Rogozińska)
6. OSP Nowy Duninów, pow. płocki, (kronikarz: Sławomir Waćkowski)
7. Publikacja OSP Cerekiew – , pow. radomski, (kronikarz: Elżbieta Malecińska)

Finaliści wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego, Starostę Szydłowieckiego, Burmistrza Szydłowca, Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szydłowcu i Ochotniczą Straż Pożarną w Szydłowcu.
Tytuł Kronikarza Roku 2016 Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego zdobył Kronikarz z OSP Długosiodło druh Stanisław Kacpura, który otrzymał Puchar ufundowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, „Złote Pióro” ufundowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego oraz zestaw upominków ufundowanych przez Starostę Szydłowieckiego, Burmistrza Szydłowca oraz Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu.

Niespodziankę na zakończenie części oficjalnej przygotował Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, który wyróżnił Ochotniczą Straż Pożarną w Szydłowcu za utrwalanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego polskiego pożarnictwa i na ręce Prezes OSP Szydłowiec druhny Anny Tomczyk wręczył grawerton z piękną dedykacją.

To nie był koniec niespodzianek dla Prezes OSP Szydłowiec. Wyrazy wdzięczności za pomoc, wsparcie, promowanie naszego regionu i zaszczepienie ruchu kronikarskiego w powiecie szydłowieckim wyrazili druhowie z naszego powiatu składając na ręce Pani Prezes kwiaty.

Po części oficjalnej, ale nadal w ramach Konkursu goście i kronikarze zwiedzili Zamek i Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych.
Po tej duchowej uczcie zadbano również o coś dla ciała, aby nikt nie wracał z pustym żołądkiem spotkanie zakończyliśmy wspólnym obiadem.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu składa serdeczne podziękowania dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP za obdarzenie zaufaniem i powierzenie zorganizowania tego spotkania właśnie w Szydłowcu, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Staroście Szydłowieckiemu Włodzimierzowi Górlickiemu i Burmistrzowi Szydłowca Arturowi Ludwowi za życzliwość, ciepłe słowa, za pomoc w organizacji konkursu i ufundowanie nagród i upominków, Komendantowi Powiatowemu PSP w Szydłowcu bryg. Krzysztofowi Banaszkowi za merytoryczne wsparcie, pomoc i również ufundowanie upominków dla uczestników konkursu, Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szydłowcu za włączenie się w organizację, Małgorzacie Bernatek –Dyrektor Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu ZAMEK za udostępnienie Sali Kominkowej, w której mogliśmy się spotkać oraz Anecie Oborny –Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych za możliwość zwiedzenia i zapoznania się z instrumentami, które w obecnej chwili znamy tylko z książek czy opowieści.
Wszystkim- za wspólnie spędzony czas.
Gratulujemy wszystkim finalistom i do zobaczenia w Supraślu

opr.
Anna Tomczyk
Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu

Sport

Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn

W ścisłej współpracy z UKS OLIMP z LO Sienkiewicza Rodzinna Akademia Sportu organizuje najlepszy...

Więcej...
Strzał w dziesiątkę na Turnieju Karate

Aż 10 medali w tym 4 złote, 1 srebrny i 5 brązowych zdobyli zawodnicy Akademii Karate Szydłowiec...

Więcej...
"RANDORI CUP" z udziałem "MUSHIN" Honbu Dojo

30 listopada 2019 roku reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo...

Więcej...
Prestige Karate CUP 2019

19 października 2019 roku reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo...

Więcej...

Edukacja

Bezpiecznie i bez nudy

W województwie mazowieckim rozpoczęły się ferie. Przez dwa tygodnie nasi uczniowie będą...

Więcej...
IX Gminny Konkurs „Wiedzy o AIDS/HIV

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie w ramach światowego Dnia...

Więcej...
„Projekt edukacyjny „Nasze miasto – Nasza Ojczyzna”

20.11.2019 uczniowie klas 2 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu...

Więcej...
Przedszkolaki po pasowaniu

„Pasowanie na Przedszkolaka” to jedna z najważniejszych uroczystości  w Przedszkolu Samorządowym...

Więcej...

Kultura

Wspólnie wybierzmy gwiazdę tegorocznych Zygmuntów

Trwają bale karnawałowe, a my już przygotowujemy XVIII Szydłowieckie Zygmunty. Grafiki gwiazd...

Więcej...
IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

11 grudnia 2019 roku w PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie odbył się IV Gminny Konkurs Kolęd...

Więcej...
koncert w Muzeum „W krajobrazie tradycji – DŹWIĘKAMI WOKÓŁ STRYJEŃSKIEJ”

Wieczór 17 października br. w Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów rozbłysnął feerią muzycznych...

Więcej...
Komunikat!

Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu jest w trakcie opracowywania...

Więcej...

Bieżące

Uwaga. Alarm 112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło bezpłatną aplikację mobilną Alarm...

Więcej...
Dofinansowanie wypoczynku zimowego i zajęć pozalekcyjnych

Dwadzieścia organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy Szydłowiec otrzymało...

Więcej...
Co, gdzie, kiedy? - czyli oferta na ferie

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych ZAMEK,...

Więcej...
Komórkomania – krok po kroku

Liceum Ogólnokształcące w Szydłowcu po raz drugi włączyła się w akcję Fundacji DKMS pod hasłem #...

Więcej...

Inwestycje

Rozpoczęła się budowa ulicy Spacerowej

20 lipca rozpoczęły się prace na ulicy Spacerowej w Szydłowcu. Nową nawierzchnię jezdni i...

Więcej...
Trwają prace przy szydłowieckim zalewie

Trwają prace przy szydłowieckim zalewie, który docelowo będzie miejscem...

Więcej...
Ogrodzenie działki naprzeciw cmentarza

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg szydłowieckiego Urzędu Miejskiego...

Więcej...
WodociągiZakończenie inwestycji budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marywil

„Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Szydłowcu zakończyła budowę sieci wodociągowej w...

Więcej...

Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki położonej w miejscowości Sadek

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki położonej w...

Więcej...
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu przeznaczonej pod usługi, obiekty produkcyjne, zieleń naturalną i tereny rolnicze

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w...

Więcej...
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki położonej we wsi Sadek

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki położonej we wsi...

Więcej...