30 sierpnia br. w sali szydłowieckiego Zamku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Miejskiej, które poprowadził Marek Artur Koniarczyk jej przewodniczący. Obrady rozpoczęto od pożegnania Zastępcy Burmistrza Edwarda Borka, który z powodów zdrowotnych podjął decyzję o odejściu na emeryturę. Burmistrz Artur Ludew, przedstawiciele Urzędu oraz radni Rady Miejskiej podziękowali mu za pracę i zaangażowanie na rzecz gminy Szydłowiec.

W tym dniu pożegnano również wieloletniego sołtysa Łazów Jana Karpetę, który zrezygnował z funkcji sołtysa. Pan Karpeta otrzymał serdeczne podziękowania za pracę na rzecz Łazów i gminy Szydłowiec oraz życzenia przede wszystkim zdrowia, które teraz jest mu bardzo potrzebne.

Przed rozpoczęciem porządku sesji głos zabrała przedstawicielka LGD „Razem na Piaskowcu” Agnieszka Idzik–Napiórkowska, która poinformowała o możliwościach aplikowania o środki unijne, a także o ofercie jaką przygotowało LGD dla gmin wchodzących w jej skład, m.in. promocja produktów lokalnych.

Rada Miejska w Szydłowcu przyjęła stanowisko w sprawie promocji ,,Piaskowca Szydłowieckiego”. Mając na względzie szczególne znaczenie gospodarcze oraz historyczne „Piaskowca Szydłowieckiego” dla Ziemi Szydłowieckiej oraz biorąc pod uwagę oczekiwania stawiane przez producentów wyrobów kamieniarskich Rada Miejska w Szydłowcu
zajmuje stanowisko stwierdzające, że należy promować „Piaskowiec Szydłowiecki” jako produkt regionalny. „Piaskowiec Szydłowiecki” jako produkt o szczególnym znaczeniu dla regionu będzie promowany przez Radę Miejską i Burmistrza Szydłowca w ramach posiadanych kompetencji poprzez:

 • informację na stronach internetowych i portalach społecznościowych Gminy Szydłowiec,
 • informację w samorządowym kwartalniku „Szydłowiec informacje z miasta i gminy”,
 • informację na papierze firmowym używanym w korespondencji kierowanej przez Radę Miejską oraz Burmistrza Szydłowca,
 • uwzględnianie „Piaskowca Szydłowieckiego” w przedsięwzięciach inwestycyjnych podejmowanych przez Gminę Szydłowiec,
 • umieszczanie m. in. przy głównych traktach komunikacyjnych reklamy w postaci budowli z piaskowca,
 • wyeksponowanie i uatrakcyjnienie ścieżki dydaktycznej „Szydłowiec – miasto na kamieniu”,
 • wspieranie organizacji pozarządowych w kampaniach promujących „Piaskowiec Szydłowiecki”,
 • wspieranie organizacji zrzeszających środowisko kamieniarskie w zakresie współpracy z biurami projektowymi chcącymi wykorzystać „Piaskowiec Szydłowiecki” jako pożądany produkt budowlany,
 • wykonanie statuetki z piaskowca szydłowieckiego wręczanej przez Radę Miejską i Burmistrza Szydłowca jako uhonorowanie dla osób zasłużonych dla Ziemi Szydłowieckiej,
 • wykonanie „gadżetów reklamowych” (pamiątek), kojarzących „Piaskowiec Szydłowiecki” z Gminą Szydłowiec, wykorzystywanych w promocji produktu oraz komercyjnej sprzedaży.

W drodze głosowania Rada Miejska podjęła także uchwały w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2016,
 • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2016 – 2025,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec,
 • upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. ,,Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu”,
 • przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec 2016 – 2023,
 • zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
 • wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłowiec,
 • wydania opinii przez Radę Miejską w Szydłowcu o zastosowaniu ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 19.409,70 zł.

Nie podjęto natomiast uchwały w sprawie nadania nazwy drodze S7 przebiegającej przez miasto i gminę Szydłowiec. Z uwagi na dodatkowe informacje, które pojawiły się podczas sesji zdjęto ten punkt z programu do dalszego procedowania.

Podczas XXIII sesji Rady Gminy były także podziękowania skierowane w stronę Burmistrza Artura Ludwa za szybką interwencję w sytuacjach kryzysowych jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Sołtys wsi Świerczek Ewa Kaczor dziękowała za natychmiastową reakcję w sprawie podtopienia gospodarstw w tejże miejscowości, a sołtys wsi Chustki Halina Zawadzka za pomoc udzieloną osobom, które ucierpiały w pożarze domu.

Sport

Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej

VIII Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn już za nami. W dniach 22 i 23...

Więcej...
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn

W ścisłej współpracy z UKS OLIMP z LO Sienkiewicza Rodzinna Akademia Sportu organizuje najlepszy...

Więcej...
Strzał w dziesiątkę na Turnieju Karate

Aż 10 medali w tym 4 złote, 1 srebrny i 5 brązowych zdobyli zawodnicy Akademii Karate Szydłowiec...

Więcej...
"RANDORI CUP" z udziałem "MUSHIN" Honbu Dojo

30 listopada 2019 roku reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo...

Więcej...

Edukacja

Bezpiecznie i bez nudy

W województwie mazowieckim rozpoczęły się ferie. Przez dwa tygodnie nasi uczniowie będą...

Więcej...
IX Gminny Konkurs „Wiedzy o AIDS/HIV

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie w ramach światowego Dnia...

Więcej...
„Projekt edukacyjny „Nasze miasto – Nasza Ojczyzna”

20.11.2019 uczniowie klas 2 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu...

Więcej...
Przedszkolaki po pasowaniu

„Pasowanie na Przedszkolaka” to jedna z najważniejszych uroczystości  w Przedszkolu Samorządowym...

Więcej...

Kultura

"Szydłowiecka fara pod wezwaniem św. Zygmunta Króla"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca wydało publikację pn.: Szydłowiecka fara pod wezwaniem...

Więcej...
Wspólnie wybierzmy gwiazdę tegorocznych Zygmuntów

Trwają bale karnawałowe, a my już przygotowujemy XVIII Szydłowieckie Zygmunty. Grafiki gwiazd...

Więcej...
IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

11 grudnia 2019 roku w PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie odbył się IV Gminny Konkurs Kolęd...

Więcej...
koncert w Muzeum „W krajobrazie tradycji – DŹWIĘKAMI WOKÓŁ STRYJEŃSKIEJ”

Wieczór 17 października br. w Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów rozbłysnął feerią muzycznych...

Więcej...

Bieżące

Pieniądze dla Kół Gospodyń z Mazowsza

Samorząd Mazowsza ogłosił nabór dla aktywnych społecznie wspólnot lokalnych. To szansa dla kół...

Więcej...
PDFInformacja GIS dla osób powracających z płn. Włoch

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Państwowy Powiatowy Inspektor...

Więcej...
Obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew i Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III...

Więcej...
Trzy dni atrakcji, czyli majówka w Szydłowcu

Tegoroczne Zygmunty osiągają pełnoletność. Już po raz osiemnasty zapraszamy do wspólnego...

Więcej...

Inwestycje

Rozpoczęła się budowa ulicy Spacerowej

20 lipca rozpoczęły się prace na ulicy Spacerowej w Szydłowcu. Nową nawierzchnię jezdni i...

Więcej...
Trwają prace przy szydłowieckim zalewie

Trwają prace przy szydłowieckim zalewie, który docelowo będzie miejscem...

Więcej...
Ogrodzenie działki naprzeciw cmentarza

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg szydłowieckiego Urzędu Miejskiego...

Więcej...
WodociągiZakończenie inwestycji budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marywil

„Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Szydłowcu zakończyła budowę sieci wodociągowej w...

Więcej...

Sprzedaż nieruchomości

pdfInformacja o wykazie przeznaczonej do najmu

Burmistrz Szydłowca podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu...

Więcej...
Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki położonej w miejscowości Sadek

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki położonej w...

Więcej...
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu przeznaczonej pod usługi, obiekty produkcyjne, zieleń naturalną i tereny rolnicze

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w...

Więcej...