30 sierpnia br. w sali szydłowieckiego Zamku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Miejskiej, które poprowadził Marek Artur Koniarczyk jej przewodniczący. Obrady rozpoczęto od pożegnania Zastępcy Burmistrza Edwarda Borka, który z powodów zdrowotnych podjął decyzję o odejściu na emeryturę. Burmistrz Artur Ludew, przedstawiciele Urzędu oraz radni Rady Miejskiej podziękowali mu za pracę i zaangażowanie na rzecz gminy Szydłowiec.

W tym dniu pożegnano również wieloletniego sołtysa Łazów Jana Karpetę, który zrezygnował z funkcji sołtysa. Pan Karpeta otrzymał serdeczne podziękowania za pracę na rzecz Łazów i gminy Szydłowiec oraz życzenia przede wszystkim zdrowia, które teraz jest mu bardzo potrzebne.

Przed rozpoczęciem porządku sesji głos zabrała przedstawicielka LGD „Razem na Piaskowcu” Agnieszka Idzik–Napiórkowska, która poinformowała o możliwościach aplikowania o środki unijne, a także o ofercie jaką przygotowało LGD dla gmin wchodzących w jej skład, m.in. promocja produktów lokalnych.

Rada Miejska w Szydłowcu przyjęła stanowisko w sprawie promocji ,,Piaskowca Szydłowieckiego”. Mając na względzie szczególne znaczenie gospodarcze oraz historyczne „Piaskowca Szydłowieckiego” dla Ziemi Szydłowieckiej oraz biorąc pod uwagę oczekiwania stawiane przez producentów wyrobów kamieniarskich Rada Miejska w Szydłowcu
zajmuje stanowisko stwierdzające, że należy promować „Piaskowiec Szydłowiecki” jako produkt regionalny. „Piaskowiec Szydłowiecki” jako produkt o szczególnym znaczeniu dla regionu będzie promowany przez Radę Miejską i Burmistrza Szydłowca w ramach posiadanych kompetencji poprzez:

 • informację na stronach internetowych i portalach społecznościowych Gminy Szydłowiec,
 • informację w samorządowym kwartalniku „Szydłowiec informacje z miasta i gminy”,
 • informację na papierze firmowym używanym w korespondencji kierowanej przez Radę Miejską oraz Burmistrza Szydłowca,
 • uwzględnianie „Piaskowca Szydłowieckiego” w przedsięwzięciach inwestycyjnych podejmowanych przez Gminę Szydłowiec,
 • umieszczanie m. in. przy głównych traktach komunikacyjnych reklamy w postaci budowli z piaskowca,
 • wyeksponowanie i uatrakcyjnienie ścieżki dydaktycznej „Szydłowiec – miasto na kamieniu”,
 • wspieranie organizacji pozarządowych w kampaniach promujących „Piaskowiec Szydłowiecki”,
 • wspieranie organizacji zrzeszających środowisko kamieniarskie w zakresie współpracy z biurami projektowymi chcącymi wykorzystać „Piaskowiec Szydłowiecki” jako pożądany produkt budowlany,
 • wykonanie statuetki z piaskowca szydłowieckiego wręczanej przez Radę Miejską i Burmistrza Szydłowca jako uhonorowanie dla osób zasłużonych dla Ziemi Szydłowieckiej,
 • wykonanie „gadżetów reklamowych” (pamiątek), kojarzących „Piaskowiec Szydłowiecki” z Gminą Szydłowiec, wykorzystywanych w promocji produktu oraz komercyjnej sprzedaży.

W drodze głosowania Rada Miejska podjęła także uchwały w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2016,
 • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2016 – 2025,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec,
 • upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. ,,Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu”,
 • przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec 2016 – 2023,
 • zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
 • wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłowiec,
 • wydania opinii przez Radę Miejską w Szydłowcu o zastosowaniu ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 19.409,70 zł.

Nie podjęto natomiast uchwały w sprawie nadania nazwy drodze S7 przebiegającej przez miasto i gminę Szydłowiec. Z uwagi na dodatkowe informacje, które pojawiły się podczas sesji zdjęto ten punkt z programu do dalszego procedowania.

Podczas XXIII sesji Rady Gminy były także podziękowania skierowane w stronę Burmistrza Artura Ludwa za szybką interwencję w sytuacjach kryzysowych jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Sołtys wsi Świerczek Ewa Kaczor dziękowała za natychmiastową reakcję w sprawie podtopienia gospodarstw w tejże miejscowości, a sołtys wsi Chustki Halina Zawadzka za pomoc udzieloną osobom, które ucierpiały w pożarze domu.

Płatności bezgotówkowe

Sport

Rozgrywki sportowe - grali w kosza i tenisa

3 sierpnia odbył się Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Szydłowca. W turnieju zwyciężył...

Więcej...
Na kortach o puchar Burmistrza

Zapraszamy do udziału w rywalizacji sportowej. 3 sierpnia (sobota) od godz. 9.00 na kortach przy...

Więcej...
IX TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OSP O PUCHAR BURMISTRZA

W niedzielę 07.07.2019 r. na Orliku w Majdowie odbył się IX Turniej Piłki Nożnej Ochotniczych...

Więcej...

Edukacja

Od września ruszy Akademia Wiedzy

Na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego mamy dobre wiadomości dla uczniów...

Więcej...
Gdzie radosna zabawa to codzienność

Od września 2019 roku Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu czeka na kolejne dzielne dzieciaczki....

Więcej...
Przed nowym rokiem szkolnym

Wakacje to czas, kiedy w murach szkolnych uczniowski gwar zastępują odgłosy prac remontowych....

Więcej...
UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU SZKOŁY

"Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą...

Więcej...

Kultura

XXVII PRZEGLĄD KAPEL I ZESPOŁÓW LUDOWYCH STYLIZOWANYCH im. JANA DERLETY

XXVII PRZEGLĄD KAPEL I ZESPOŁÓW LUDOWYCH STYLIZOWANYCH im. JANA DERLETY organizowany przez...

Więcej...
Kultura Łączy Pokolenia

Takich sierpniowych dni w Szydłowcu jeszcze nie było. Przez cały weekend 23-25 sierpnia, na...

Więcej...
Zapraszamy na dożynki

Szanowni Państwo!
Podobnie, jak w latach ubiegłych gmina Szydłowiec organizuje Dożynki Gminne....

Więcej...
Festiwal muzyki disco- polo

14 lipca na stadionie Szydłowianki Szydłowiec odbył się 8 Pomidzi Hit Festiwal. Zabawa trwała do...

Więcej...