Absolutorium

14 czerwca br. odbyła się Sesja Rady Miejskiej, podczas której Burmistrz Szydłowca Artur Ludew otrzymał absolutorium za 2017 rok.
Przed przystąpieniem do głosowania burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności za 2017 rok, a Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedłożyła szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok budżetowy.


Budżet Gminy Szydłowiec na rok 2017 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2016r. W trakcie roku budżet wielokrotnie korygowano. Planowane dochody zwiększono w sumie o kwotę 5.615.573 zł, a wydatki o kwotę 7.011.202 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok wynosi 71.198.544,97 co stanowiło 97,83% założonego planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 68.447.981,71 zł, tj. 100,25% planu, a dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.750.563,26 zł, tj. w 61,13 % planu.
Wydatki budżetowe w 2017 roku zrealizowano w kwocie 70.804.517,55 co stanowi 94,7% planu.
Największe wykonanie w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na opiekę społeczną – 36,18% i na oświatę 34,01% ogółu wydatków.
W 2017 roku z budżetu gminy przekazano podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 3.263.905,37 zł., tj. 99,1% planowanych dotacji.

Przedłożone sprawozdania otrzymały pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, a także Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po głosowaniu burmistrz Szydłowca Artur Ludew i skarbnik Iwona Czarnota odebrali liczne gratulacje, które złożyli Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk, radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych oraz obecni goście.

Burmistrz Artur Ludew w swoim wystąpieniu podziękował za absolutorium i pozytywną ocenę swojej działalności, zaznaczając, że na wykonanie budżetu złożyła się praca wielu osób. Podziękował także za współpracę i zaangażowanie wszystkim pracownikom samorządu gminnego oraz jednostek gminnych i sołtysom.

 

 

Płatności bezgotówkowe

Sport

Międzynarodowy turniej z medalami dla naszych

9 marca br. reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo Szydłowiec, w...

Więcej...
Worek medali i szkolenie trenerów

Trenerzy Akademii Karate Szydłowiec brali udział w szkoleniu w Japońskim Centrum Sztuk Walki w...

Więcej...
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn o Puchar Burmistrza Szydłowca

Tradycyjnie na przełomie lutego i marca odbywa się w Szydłowcu cykliczne Święto Piłki Siatkowej,...

Więcej...
XIV Akademia Zimowa Karate Kyokushin Matsushima

Po raz czternasty podczas tegorocznych ferii zimowych Organizacja Kyokushin Karate Matsushima...

Więcej...

Edukacja

„Dobrze Cię Widzieć”

W tym roku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku przystąpiła do kampanii...

Więcej...
Rusza rekrutacja do placówek oświatowych

RUSZA REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE SZYDŁOWIEC

Rekrutacja do przedszkoli i...

Więcej...
Za wybitne wyniki w nauce

Zdolnych uczniów w gminie Szydłowiec nie brakuje, mamy więc powody do dumy i zadowolenia.
22...

Więcej...
Oficjalne otwarcie Żłobka Miejskiego nr 2

Gmina Szydłowiec sfinalizowała kolejną ważną inwestycję, która będzie służyła najmłodszym...

Więcej...

Kultura

Zapraszamy na XVII Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny

Urząd Miejski w Szydłowcu po raz siedemnasty organizuje Kiermasz Wielkanocny. Odbędzie się on...

Więcej...
W Szydłowcu zabrzmiały hity salsy

26 października w szydłowieckim zamku odbył się koncert zespołu El Salsero z saksofonistą Luisem...

Więcej...
XVI Szydłowieckie Dożynki w Zdziechowie

Tradycją mieszkańców gminy Szydłowiec stało się wspólne obchodzenie święta plonów. Tegoroczne...

Więcej...
Zapraszamy na uroczystości

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Koła w...

Więcej...