Absolutorium

14 czerwca br. odbyła się Sesja Rady Miejskiej, podczas której Burmistrz Szydłowca Artur Ludew otrzymał absolutorium za 2017 rok.
Przed przystąpieniem do głosowania burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności za 2017 rok, a Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedłożyła szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok budżetowy.


Budżet Gminy Szydłowiec na rok 2017 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2016r. W trakcie roku budżet wielokrotnie korygowano. Planowane dochody zwiększono w sumie o kwotę 5.615.573 zł, a wydatki o kwotę 7.011.202 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok wynosi 71.198.544,97 co stanowiło 97,83% założonego planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 68.447.981,71 zł, tj. 100,25% planu, a dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.750.563,26 zł, tj. w 61,13 % planu.
Wydatki budżetowe w 2017 roku zrealizowano w kwocie 70.804.517,55 co stanowi 94,7% planu.
Największe wykonanie w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na opiekę społeczną – 36,18% i na oświatę 34,01% ogółu wydatków.
W 2017 roku z budżetu gminy przekazano podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 3.263.905,37 zł., tj. 99,1% planowanych dotacji.

Przedłożone sprawozdania otrzymały pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, a także Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po głosowaniu burmistrz Szydłowca Artur Ludew i skarbnik Iwona Czarnota odebrali liczne gratulacje, które złożyli Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk, radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych oraz obecni goście.

Burmistrz Artur Ludew w swoim wystąpieniu podziękował za absolutorium i pozytywną ocenę swojej działalności, zaznaczając, że na wykonanie budżetu złożyła się praca wielu osób. Podziękował także za współpracę i zaangażowanie wszystkim pracownikom samorządu gminnego oraz jednostek gminnych i sołtysom.

 

 

Płatności bezgotówkowe

Sport

medale dla zaowdników SKKK MUSHINZłoto i brąz dla zawodników SKKK MUSHIN

W ubiegłą niedzielę, 14 października dwoje zawodników z szydłowieckiego klubu Karate Kyokushin...

Więcej...
VIII TURNIEJ Ochotniczych Straży Pożarnych

1 września 2018 r. druhowie z gminnych jednostek OSP stanęli do rywalizacji sportowej na...

Więcej...
Młodzi karatecy uczyli się bawiąc

25 osób z organizacji Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo Szydłowiec,...

Więcej...
XXIX Ogólnopolski Bieg Uliczny w Sadku

24 czerwca po raz XXIX odbył się Ogólnopolski Bieg Uliczny w Sadku. Wydarzenie zgromadziło...

Więcej...

Edukacja

Pieniądze dla PSP nr 1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego otrzymała...

Więcej...
Prezenty dla PSP w Sadku

Sportowe wsparcie dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku. Placówka...

Więcej...
IMIENINY TĘCZOWEGO MISIA

28 listopada, w czwartkowe przedpołudnie dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Szydłowcu...

Więcej...
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w tym roku 12 października. Uroczystości...

Więcej...

Kultura

W Szydłowcu zabrzmiały hity salsy

26 października w szydłowieckim zamku odbył się koncert zespołu El Salsero z saksofonistą Luisem...

Więcej...
XVI Szydłowieckie Dożynki w Zdziechowie

Tradycją mieszkańców gminy Szydłowiec stało się wspólne obchodzenie święta plonów. Tegoroczne...

Więcej...
Zapraszamy na uroczystości

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Koła w...

Więcej...
Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej

15 sierpnia na dziedzińcu zamkowym miał miejsce uroczysty koncert Miejskiej Orkiestry Dętej pod...

Więcej...