Szanowni Mieszkańcy,

Zbliża się koniec obecnej kadencji samorządowej 2014-2018. W związku z tym, chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za obdarzenie mnie zaufaniem. Był to dla mnie ogromny zaszczyt pracować na rzecz Państwa. Przez ten okres dokładałem wszelkich starań, aby jak najlepiej wywiązać się z obowiązków, jakie wynikają ze sprawowania funkcji burmistrza Szydłowca. Starałem się nie zaniedbać żadnej z dziedzin i rozwijać gminę wielowymiarowo.

Jak sami Państwo mogą zaobserwować wykonane zostało wiele prac związanych z kluczowymi inwestycjami dla naszej gminy. Zmodernizowany został szydłowiecki zalew, a z końcem września dotarła do nas bardzo dobra informacja o pozyskaniu przez Gminę Szydłowiec kolejnej dotacji w kwocie 3 009 999,98 zł, która pozwoli na realizację II etapu modernizacji szydłowieckiego zalewu, budowę deptaku między zalewem a Rynkiem Wielkim oraz rewitalizację kina „Górnik”. Ponadto warto nadmienić, że wybudowaliśmy mieszkania socjalne oraz uchwaliliśmy wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szydłowiec na lata 2018 – 2022.

Od 2015 roku działa Żłobek Miejski, który cieszy się bardzo pozytywnym odbiorem społecznym, a obecnie trwają prace budowlane siedziby kolejnej placówki dla naszych najmłodszych mieszkańców. Gmina pozyskała dotację w kwocie 400 tys. zł na realizację zadania „Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 2 poprzez Rozbudowę Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szydłowcu „Mali Odkrywcy” z oddziałem integracyjnym.

Wiem, jak ważne jest wspieranie rodzin, dlatego od 2015 roku wprowadziłem gminne becikowe, a każdy nasz najmłodszy mieszkaniec jest obdarowywany body z napisem „I love Szydłowiec” co spotkało się z sympatycznym przyjęciem młodych rodziców.

Przez ostatnie lata gmina zrealizowała wiele inwestycji drogowych – ulice, chodniki, parkingi i zatoki postojowe, oświetlenie uliczne. Rozbudowana została infrastruktura sportowo – rekreacyjna. Powstały boiska, siłownie plenerowe, place zabaw, altany. Wybudowany został domek letniskowy dla mieszkańców sołectwa Barak, który będzie pełnił funkcję świetlicy wiejskiej, a obecnie trwa również budowa gminnej świetlicy wiejskiej w Chustkach.

Remontowana jest remiza OSP w Jankowicach, gdzie zostaną także wygospodarowane pomieszczenia na potrzeby mieszkańców sołectwa.

W tym roku mamy w planach zakończenie prac projektowych dotyczących remontu remizy OSP w Majdowie i w Szydłowcu. Wkrótce ruszą prace związane z wymianą dachu na budynku OSP w Woli Korzeniowej, na który również została pozyskana dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego. Na terenie MKS „Szydłowianka” budowany jest budynek klubowy, który będzie stanowił nowe zaplecze socjalne dla trenujących dzieci i młodzieży. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Trwają prace remontowe budynku, gdzie swoją siedzibę mają Warsztaty Terapii Zajęciowej. Wartość inwestycji wynosi ogółem 574 496,04 zł. Zadanie to jest dofinansowane w kwocie 456 036,83 zł w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. Zakres prac obejmuje: modernizację ścian zewnętrznych i dachu, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji wodnych i oświetlenia oraz montaż urządzeń do poboru odnawialnych źródeł energii.

Niezbędne remonty zostały wykonane w gminnych szkołach. W PSP nr 1 zamontowaliśmy windę, w PSP nr 2 mamy nową nawierzchnię na hali sportowej, trwa odwodnienie i remont budynku szkoły w Majdowie, PSP w Wysokiej ma zmodernizowaną kotłownię oraz osuszone fundamenty, a przy szkole w Sadku powstały nowe boiska, a plac szkolny został ogrodzony. Dzięki pozyskanym dotacjom placówki oświatowe są wyposażone w tablice interaktywne, specjalistyczne pracownie, jak m.in. „sala doświadczania świata”, doposażone zostały również szkolne gabinety medyczne.

Poprawa stanów technicznych gminnych obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej, czy też budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej to bardzo ważne zadania. Nadmienię, że kilka dni temu podpisaliśmy umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Książek Stary, jest to I etap zaplanowanych prac, a w tym tygodniu zakończy się budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dworskiej w Szydłowcu.

Nie mniej jednak, ważne są również prace związane z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego oraz projekty dające bezpośrednią pomoc. Przykładem takich działań jest m.in. „Alarm dla życia” – skierowany do seniorów, czy też jadłodajnia zapewniająca ciepły posiłek najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Wprowadziłem zmiany, które ułatwiają korzystanie ze stypendiów socjalnych, dołączyliśmy się do ogólnopolskiego projektu „Wymiana ciepła”. W ogłaszanych konkursach ofert mamy pulę pieniędzy na działania skierowane do dzieci i młodzieży (zajęcia pozalekcyjne, wypoczynek letni i zimowy), jak również na aktywizację seniorów.

Aby wesprzeć lokalnych przedsiębiorców uruchomiłem program lojalnościowy "Mieszkasz w Szydłowcu - Kupujesz w Szydłowcu.

Piaskowiec szydłowiecki został przyjęty jako produkt o szczególnym znaczeniu dla regionu, mamy uchwałę mówiącą o ulgach w podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji i nowych miejsc pracy dającą 1 rok zwolnienia przy zatrudnieniu 3 osób, aż do 5 lat zwolnienia przy zatrudnieniu 72 osób.

Wcielając w życie swoje przekonania o potrzebie angażowania społeczeństwa w lokalne sprawy wprowadziłem budżet obywatelski, który jest doskonałym narzędziem partycypacyjnym. Powołałem Szydłowiecką Radę Seniorów, Młodzieżową Radę Miejską oraz Społeczną Radę Gospodarczą. Angażowaliśmy się, jako urząd w wiele przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i charytatywnych.

Pamiętamy o wartościach narodowych. Jako reprezentant gminy brałem udział w każdej dziedzinie życia publicznego. Nie sposób wyliczyć wszystkich pozytywnych zmian i opisać ich w krótkim sprawozdaniu. Jednak na szczególną uwagę zasługuje doprowadzenie, dzięki wykupowi gruntów w dzielnicy przemysłowej, do sprzedaży na rzecz inwestora z branży logistycznej 5,80 ha terenu, na którym zainwestowane będzie kilkanaście milionów złotych i powstanie około 150 nowych miejsc pracy. Dodam, że nie jest to jedyny inwestor, jaki niebawem ulokuje się w naszej gminie. Wymagało to wiele pracy ze strony Urzędu Miejskiego, ale efekty świadczą o tym, że było warto. Jako ciekawostkę dodam, że najmniejsza szerokość wykupionej działki wynosiła około 2,5m, a największa 11m.

Szanowni Państwo myślę, że to dopiero dobry początek, że te prace będą kontynuowane, a zapoczątkowane zmiany jednoznacznie wskazują kierunek, w jakim powinna iść gmina Szydłowiec. Następne lata winny być ukierunkowane właśnie na tworzenie przyjaznych warunków dla potencjalnych inwestorów. Musimy pozyskiwać tereny pod nowe inwestycje, aby Szydłowiec rozwijał się gospodarczo, a co za tym idzie, żeby powstawały nowe miejsca pracy.

Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję za te wspólne cztery lata pracy, rozmów, planów, uwag i krytyki, szczególnie tej konstruktywnej, a także radości ze wspólnych sukcesów. Dziękuję młodym, ambitnym i utalentowanym mieszkańcom gminy za piękną promocję Szydłowca w Polsce i na świecie. Składam wyrazy uznania dla społeczników za ich zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka i gotowość do pracy. Duży ukłon kieruję w stronę naszych seniorów, którzy swoją pozytywną energią, tak chętnie dzielą się z nami wszystkimi. Gmina to nie tylko miejsce, to przede wszystkim ludzie. Razem tworzymy otaczającą nas rzeczywistość, życzę Państwu, a także sobie, abyśmy byli z niej dumni.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew

Sport

Strzał w dziesiątkę na Turnieju Karate

Aż 10 medali w tym 4 złote, 1 srebrny i 5 brązowych zdobyli zawodnicy Akademii Karate Szydłowiec...

Więcej...
"RANDORI CUP" z udziałem "MUSHIN" Honbu Dojo

30 listopada 2019 roku reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo...

Więcej...
Prestige Karate CUP 2019

19 października 2019 roku reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo...

Więcej...
Międzynarodowy Turniej Shinkyokushinkai

Trzynastu zawodników z Akademii Karate Szydłowiec reprezentowało nasze miasto w V...

Więcej...

Edukacja

IX Gminny Konkurs „Wiedzy o AIDS/HIV

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie w ramach światowego Dnia...

Więcej...
„Projekt edukacyjny „Nasze miasto – Nasza Ojczyzna”

20.11.2019 uczniowie klas 2 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu...

Więcej...
Przedszkolaki po pasowaniu

„Pasowanie na Przedszkolaka” to jedna z najważniejszych uroczystości  w Przedszkolu Samorządowym...

Więcej...
„Szkoła Pamięta”

W Sadku są takie miejsca, o których trzeba pamiętać, wiedzą o tym pracownicy i uczniowie...

Więcej...

Kultura

Wspólnie wybierzmy gwiazdę tegorocznych Zygmuntów

Trwają bale karnawałowe, a my już przygotowujemy XVIII Szydłowieckie Zygmunty. Grafiki gwiazd...

Więcej...
IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

11 grudnia 2019 roku w PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie odbył się IV Gminny Konkurs Kolęd...

Więcej...
koncert w Muzeum „W krajobrazie tradycji – DŹWIĘKAMI WOKÓŁ STRYJEŃSKIEJ”

Wieczór 17 października br. w Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów rozbłysnął feerią muzycznych...

Więcej...
Komunikat!

Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu jest w trakcie opracowywania...

Więcej...

Bieżące

Młodzieżowa Rada czeka!

Jesteś kreatywny? Lubisz działać na rzecz lokalnej społeczności? Chcesz mieć wpływ na to, co...

Więcej...
Spotkanie informacyjne

Zapraszamy mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania...

Więcej...
157 Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

W piątek 17 stycznia o godz. 15:00 przed szydłowieckim ratuszem rozpoczęły się Centralne Obchody...

Więcej...
Nowy pełnomocnik ds. kontaktów z Beynes

Jednym z miast partnerskich Szydłowca jest francuskie miasto Beynes. Kilkuletnia wymiana...

Więcej...

Inwestycje

Rozpoczęła się budowa ulicy Spacerowej

20 lipca rozpoczęły się prace na ulicy Spacerowej w Szydłowcu. Nową nawierzchnię jezdni i...

Więcej...
Trwają prace przy szydłowieckim zalewie

Trwają prace przy szydłowieckim zalewie, który docelowo będzie miejscem...

Więcej...
Ogrodzenie działki naprzeciw cmentarza

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg szydłowieckiego Urzędu Miejskiego...

Więcej...
WodociągiZakończenie inwestycji budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marywil

„Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Szydłowcu zakończyła budowę sieci wodociągowej w...

Więcej...

Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki położonej we wsi Sadek

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki położonej we wsi...

Więcej...
pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Więcej...
pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Szydłowca


Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Więcej...