Projekt kluczowyW Szydłowcu trwają intensywne prace remontowo - budowlane na obiektach objętych projektem kluczowym p.n. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Rynek Wielki zyskuje nową nawierzchnię. Rewitalizowany jest Skwer Staromiejski. Wkrótce zmiany na lepsze zobaczymy na ulicy Radomskiej, gdzie obecnie trwa przebudowa kanalizacji deszczowej. Z dnia na dzień widać postępy przy remoncie zamku. Spod siatek rusztowań wyłania się odnowiona elewacja, która doskonale kontrastuje z nowym poszyciem dachowym. Pomieszczenia zamku mają położone nowe tynki, trwa odrestaurowywanie parkietów. Już widać pozytywne zmiany w otaczającym zamek Parku Radziwiłłowskim, gdzie obecnie porządkowana jest zieleń parkowa, a wcześniej wytyczone zostały alejki spacerowe, wybudowano mostki ze stylowymi balustradami oraz ustawiono lampy oświetleniowe.

Więcej...

RewitalizacjaJesienią 2013 roku rozpoczął się ostatni etap realizacji projektu kluczowego – zagospodarowanie Rynku Wielkiego, Skweru Staromiejskiego i ulicy Radomskiej na odcinku od Rynku do placu Marii Konopnickiej.

W pierwszej kolejności przebudowywana jest kanalizacja sanitarna i deszczowa. Rury spustowe odprowadzające deszczówkę z połaci dachowych zostaną wpuszczone w nawierzchnię i odprowadzą wodę bezpośrednio do kanalizacji. Takie rozwiązanie zapobiegnie powstawaniu kałuż i zalewaniu piwnic. Wymienione zostanie również oświetlenie uliczne. Zlikwidowane zostaną słupy i napowietrzna linia energetyczna. Przewody będą szły ziemią, a na Rynku i wzdłuż ulicy Radomskiej zostaną ustawione stylowe latarnie oświetleniowe.

Więcej...

Prace na zamkuSzydłowiec już za kilka miesięcy będzie perłą architektury województwa mazowieckiego. Miasto wykorzystując dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 26 mln złotych rewitalizuje przestrzeń publiczną i odnawia swoje największe zabytki, w ramach projektu kluczowego pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Obecnie trwają prace w szydłowieckim zamku. Wkrótce wypięknieje także Rynek Wielki, ulica Radomska, Skwer Staromiejski i Park Radziwiłłowski.

Więcej...

Projekt kluczowyW minionym tygodniu rozpoczęły się prace przy przebudowie kanalizacji deszczowej na ul. Widok i ul. Ogrodowej w Szydłowcu. Jest to jeden z elementów realizowanego przez gminę Szydłowiec projektu „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Intensywne prace rewitalizacyjne trwają także w szydłowieckim zamku, gdzie obecnie prowadzone są roboty wykończeniowe wnętrz, oraz w Parku Radziwiłłowskim - oczyszczanie fosy. Prace prowadzone są również na Rynku Wielkim, gdzie wykonywana jest przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Nowe zagospodarowanie tej części miasta to m.in. wymiana nawierzchni, nowe miejsca parkingowe oraz wymiana oświetlenia ulicznego.

Więcej...

Trwa realizacja projektu kluczowego p.n. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

To historyczne przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację ratusza, zamku, hotelu „Pod Dębem”, Parku Radziwiłłowskiego, Rynku Wielkiego, ul. Radomskiej i Skweru Staromiejskiego oraz budowę Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego.

Aby zapewnić Państwu szybki dostęp do szczegółowych informacji dotyczących projektu kluczowego, stworzyliśmy stronę w całości poświęconą temu historycznemu przedsięwzięciu. Serdecznie zapraszamy do śledzenia postępów prac oraz zapoznawania się z bieżącymi informacjami dotyczącymi projektu kluczowego.

Najważniejsze i najświeższe informacje o projekcie znajdziecie Państwo na stronie www.kluczowy.szydlowiec.pl.

Projekt kluczowy