Miasto Szydłowiec reprezentowane przez Burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego zawarło umowę partnerską z Miastem Turda reprezentowanym przez Burmistrza Tudora Ştefanie w sierpniu 2011 roku.

Read more