Jasełka w PS Nr 213.12.2010 w Przedszkolu Samorządowym nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu odbyło się spotkanie wigilijne podczas którego przedszkolaki prezentowały swoje umiejętności słowno – muzyczne przed licznie zgromadzonymi gośćmi.

Więcej...

Dokarmianie zwierzątTakie hasło przyświeca co roku uczniom i nauczycielom Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku.

Więcej...

Uczniowue na Gali Szkoły Dialogu15 grudnia 2010 w warszawskim kinie „Muranów” odbyło się podsumowanie realizacji projektów „Szkoła Dialogu” prowadzonych w roku szkolnym 2009/2010. Uczestniczyli w nim uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.

Więcej...

Laureat konkursuPo sukcesach plastycznych kolejna radość - uczeń tamtejszej szkoły znowu wśród najlepszych, tym razem w Polsce!
W październiku 2010 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysocku przeprowadzony został konkurs matematyczny, organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej (CES) w Warszawie. Konkurs ma zakres ogólnopolski i przeznaczony jest dla uczniów z klas IV, V, VI szkoły podstawowej. Wzięło w nim udział ośmioro uczniów z PSP w Wysocku. Zmagania nie były łatwe. Konkurs ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 26 pytań. Uczeń klasy piątej Albert Siuda spisał się na przysłowiową „szóstkę” – nawet z plusem.

Więcej...

Konkurs matematyczny

Odbywa się III edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego. Inicjatorami i organizatorami konkursu są nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego, a honorowymi patronami - Burmistrz Szydłowca i Starosta Szydłowiecki.

Więcej...