Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Szydłowiec położonych w Szydłowcu przy ul. Pięknej oznaczonych numerami działek 1379/16 i 1380/18.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 48 617-86-57.

pdfWykaz

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szydłowiec:

  • w trybie przetargu działka położona w Szydłowcu przy ul. Metalowej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” oznaczona nr 969/14;
  • w trybie bezprzetargowym działki położone w Szydłowcu przy ul. Parkowe oznaczone nr 5699/17, 5699/20, 5699/21 i 5699/22 na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 48 617 86 57.

 

pdfWykaz - działka 969/14

pdfWykaz - działki  5699/17, 5699/20, 5699/21 i 5699/22

 

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonej we wsi Zdziechów gmina Szydłowiec.

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00013235/5 oznaczoną numerem działki 188/8 o powierzchni 1884 m2 – cena wywoławcza 15 300,00 zł. (brutto).

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 28 kwietnia 2017 roku roku o godz. 11:00.

Działka położona jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą Nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. działka leży na terenach rolnych. Dla w/w działki została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy – dla inwestycji polegającej na budowie obiektów w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.

Więcej...

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą położonej w Szydłowcu przy ul. Książek Stary.

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość uwidocznioną w księdze wieczystej Nr RA1S/00008361/9 oznaczoną numerami działek nr 5699/30 i nr 5699/31 o łącznej pow. 1769 m2 – cena wywoławcza 80.000,00 zł. (brutto).

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 20 grudnia 2016 roku o godz. 10:00.

Więcej...

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą, położonych w Szydłowcu przy ul. Partyzantów.

Do sprzedaży przeznacza się działki uwidocznione w księdze wieczystej RA1S/00014550/6 oznaczone numerami działek:

  • nr 5772/4 o powierzchni 1469 m2 – cena wywoławcza 88 000,00 zł.
  • nr 5772/5 o powierzchni 1429 m2 – cena wywoławcza 81 000,00 zł.

Podane ceny wywoławcze są cenami brutto.
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 16 grudnia 2016 roku o godz. 10:00.

Więcej...