BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą położonej w Szydłowcu przy ul. Książek Stary.

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość uwidocznioną w księdze wieczystej Nr RA1S/00008361/9 oznaczoną numerami działek nr 5699/31 i nr 5699/32 o łącznej pow. 1769 m2 – cena wywoławcza 80 000,00 zł. (brutto).

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 8 listopada 2016 roku o godz. 10:00.

Więcej...

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą, położonych w Szydłowcu przy ul. Partyzantów.

Do sprzedaży przeznacza się działki uwidocznione w księdze wieczystej RA1S/00014550/6 oznaczone numerami działek:

  • nr 5772/11 o powierzchni 1209 m2 – cena wywoławcza 96 000,00 zł.
  • nr 5772/12 o powierzchni 1199 m2 – cena wywoławcza 90 000,00 zł.

Podane ceny wywoławcze są cenami brutto.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 4 listopada 2016 roku o godz. 10:00.

Więcej...

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Szydłowiec a będącej w wieczystym użytkowaniu Ligi Obrony Kraju, położonej w Szydłowcu przy ul. Kościuszki, oznaczonej numerem działki 4184.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Rybianka gmina Szydłowiec, która zgodnie z ustaleniami studium leży na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość uwidocznioną w księdze wieczystej Nr RA1S/00033224/1 oznaczoną numerem działki 177/1 o powierzchni 600 m2 – cena wywoławcza 18 000,00 zł.(brutto).

Na nieruchomości znajdują się nakłady poniesione przez posiadacza.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 21 października 2016 roku o godz. 10:00.

Więcej...

B u r m i s t r z  S z y d ł o w c a
Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, położonej w Szydłowcu przy ul. Książek Stary, oznaczonej numerami działek: 5699/30 i 5699/31.
Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.