Otwarta strefa aktywności w Świerczku została doposażona w dodatkowe urządzenia. Do siłowni plenerowej, stołu do ping-ponga, stołu do gry w szachy i ławek, domontowano jeszcze huśtawki. Komisja stwierdziła, że urządzenia zamontowane zostały prawidłowo i zgodnie z zamówieniem.

Więcej...

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Szydłowcu". Zgodnie z projektem długość sieci wodociągowej wynosi 162 mb, a kanalizacji sanitarnej 219,5 mb.

Więcej...

14 listopada odbył się odbiór zadania "Budowa skateparku nad zalewem w Szydłowcu" w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację Kina Górnik".

Więcej...

W ramach gminnych zadań budżetowych, przy ulicy Staszica w Szydłowcu wybudowano 169 mb. chodnika. Zamontowano również nowe oznakowanie pionowe wprowadzając zmianę organizacji ruchu na tym ciągu.

Więcej...

Gmina Szydłowiec zrealizowała zadanie pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski – I etap” w ramach programu OW-1 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zostało wykonane 1750 metrów kanalizacji, o wartości opiewającej się na kwotę 2 097 813,32 zł brutto.

Więcej...