Dobiegają końca prace przy remoncie ciągu pieszego od północnej strony ulicy Staszica. Prace polegają na wymianie krawężników i betonowych płyt starej nawierzchni na kostkę brukową. Remont chodnika wykonują pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego. Nowa nawierzchnia położona jest już na długości 250 m całego ciągu. Na remont czeka jeszcze odcinek ok. 150 m.

Więcej...

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego otrzymali nowy sprzęt - ciągnik Tuber 50. Zakupiony z budżetu gminy za 86.000 zł pojazd jest przeznaczony do prac porządkowych przy utrzymaniu zieleni miejskiej, np. wykaszania poboczy dróg i alejek, po których może się on swobodnie poruszać z powodu dostosowanego rozstawu kół.

Więcej...

Rozpoczęły się prace przy remoncie chodnika wzdłuż bloków przy ulicy Staszica na osiedlu "Wschód". Naprawa chodnika poprawi bezpieczeństwo mieszkańców osiedla korzystających z tego ciągu pieszego, aby dotrzeć do centrum. 

Więcej...

Dobiegł końca prowadzony od początku marca remont mostu na rzece Szabasówce w miejscowości Zastronie, w ciągu drogi gminnej nr 400502W. Odbiór wykonanych prac i oddanie wyremontowanego mostu do użytku przewidziano na koniec kwietnia lub początek maja br.

Więcej...

9 grudnia odbył się oficjalny odbiór zmodernizowanego budynku znajdującego się przy ulicy Kościuszki w Szydłowcu, który będzie pełnił funkcję żłobka miejskiego. Powołanie placówki świadczącej opiekę dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy to kolejne, po wprowadzeniu tzw. „gminnego becikowego”, prorodzinne przedsięwzięcie podjęte przez samorząd Gminy Szydłowiec.

Więcej...