Zakończyła się realizacja zadania - modernizacja obiektu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Sadek. Wykonano ocieplenie i elewację w tzw. w starej części budynku szkoły w Sadku. Prace zostały sfinansowane z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ponad 11 tysięcy złotych, przy wsparciu Powiatu Szydłowieckiego, który dodatkowo przeznaczył na zakup części materiałów budowlanych kwotę 4 tysięcy złotych.

Więcej...

16 listopada odbyły się odbiory końcowe kolejnych prac wykonanych w tym roku z budżetu Gminy Szydłowiec w ramach funduszu soleckiego. W miejscowości Zdziechów zrealizowano zadanie pn. ,,Dowieszenie oświetleniowej linii napowietrznej niskiego napięcia AsXSn 2x35mm, montaż opraw oświetleniowych w miejscowości Zdziechów Gmina Szydłowiec.''

Więcej...

prace w korzycach4 listopada 2015 r. w Korzycach odbył się odbiór zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce”. Prace, polegające na ułożeniu terakoty w dwóch pomieszczeniach budynku świetlicy oraz w przedsionku, zostały sfinansowane z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego. Wartość wykonanych robót – 3.000,00 zł.

Więcej...

Przekazanie terenu7 września gmina Szydłowiec przekazała wykonawcy prac remontowo – budowlanych działkę nr 970/2 w Szydłowcu, przy ulicy Kościuszki 225 (budynek i teren) na który zostanie zorganizowany żłobek. Wykonawcom robót będzie Spółdzielnia Rzemieślniczo – Budowlana z Radomia, a planowany termin zakończenia robót to listopad tego roku.

Więcej...