Powrót

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
UROCZYSTOŚCI MIEJSKIE
11 listopada 2004r.

WYKAZ DELEGACJI SKŁADAJĄCYCH WIĄZANKI KWIATÓW
[wymieniono wg instytucji z wizytówek delegacji]

ZWIĄZKI KOMBATANCKIE
1 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Szydłowcu
2 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Koła w Szydłowcu

INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE

3 Rada Powiatu w Szydłowcu na czele z Przewodniczącym Rady Janem Gulą
4 Zarząd Powiatu w Szydłowcu na czele ze Starostą Józefem Figarskim
5 Rada Miejska w Szydłowcu na czele z Przewodniczącym Ryszardem Piotrowskim
6 Urząd Miejski w Szydłowcu na czele z Burmistrzem Miasta Andrzejem Jarzyńskim
7 Delegacja Rady Gminy i Urzędu Gminy w Orońsku
SZKOŁY POWIATOWE I GMINNE, STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI SPORTOWE
8 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu
9 Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szydłowcu
10 Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu,
ul. Wschodnia 57
11 Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Majdowie
12 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, ul. Wschodnia 19
13 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu, ul. Folwarczna 4
14 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku
15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Roweckiego "Grota" w Wysokiej
16 Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku
17 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie
18 Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu
19 Stowarzyszenie "MKS Szydłowianka" w Szydłowcu
20 Klub Karate w Szydłowcu
INSTYTUCJE I ZAKŁADY PRACY
21 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu
22 Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu
23 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu
24 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
25 Urząd Pocztowy w Szydłowcu
26 Delegacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szydłowcu
27 Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu
28 Szydłowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szydłowcu
29 "Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Szydłowcu
30 "Ciepłownia Miejska" Sp. z o.o. w Szydłowcu
31 Zakład Budżetowy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu
32 Zakład Elektroniki Przemysłowej "Profel" w Szydłowcu
33 Spółdzielnia Inwalidów "ELEKTRON" Zakład Pracy Chronionej w Szydłowcu
34 Huta Szkła "GRACJA" w Szydłowcu
35 COMES Sokołowscy Sp. J.
ORGANIZACJE PRZEDSIĘBIORCÓW
36 Stowarzyszenie "Szydłowieckie Forum Gospodarcze" w Szydłowcu
37 Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
38 Rzemieślnicza Spółdzielnia Rzemiosł Różnych w Szydłowcu

STOWARZYSZENIA, ZWIĄZKI, ORGANIZACJE I PARTIE POLITYCZNE

39 Klub Inteligencji Katolickiej w Szydłowcu
40 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca w Szydłowcu
41 Związek Strzelecki w Szydłowcu
42 Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Szydłowcu
43 Delegacja Zarządu Powiatowego Ligi Polskich Rodzin w Szydłowcu
44 Platforma Obywatelska na czele z z Panią Ewą Kopacz - Posłem na Sejm RP oraz Panem Andrzejem Wiśniewskim - Radnym Sejmiku Samorządowego Województwa Mazowieckiego
45 Delegacja Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Szydłowcu
46 Przedstawiciel partii Samoobrona RP w Szydłowcu Marian Orzechowski
47 Delegacja SLD w Szydłowcu
48 Delegacja SDPL Przedstawicielstwo Powiatowe w Szydłowcu
49 Delegacja Rady Powiatu Unii Pracy w Szydłowcu

Powrót